بیوگرافی اعضا گروه:

Seung Ho 승호


نام اصلی: born Yang Seung-ho 양승호
متولد: October 16, 1987قد:
176 cm


اون لیدر و رقاص و وکالیست اصلی گروهه
اون از همه تو گروه بزرگتره و پیانو هم میزنه
************************
G.O 지오


نام اصلی: Jung Byung-hee 정병희
متولد: November 6, 1987
قد: 177 cm


وکالیست اصلی گروهه و دانشجوی دانشگاه هم هست
یه تک آهنگ به اسم
Even In My Dreams هم داده


*******************************
نام اصلی: Lee Chang-seon 이창선
متولد: February 7, 1988
قد: 180 cm

رقاص اصلی گروهه وهمینطور وکالیست رهبر!اون از دانشگاه ملی هنر

سئول تو رشته رقص درس میخونه.
اون با رینتوی هالیوود تو فیلم
Ninja Assassin هم حضور داشته.
اون نقش رین کوچیک رو
به عهده داشت! همینطور توی سریال Jungle Fish 2 هم یکی از نقشای اصلی بود

**************************************
Cheondoong 천둥; lit. Thunder

همون تاندر خودمونه و اسم اصلیش Park Sang-hyun 박상현
متولد: October 7, 1990
181 cm
:
قد

اون ر.قاص ویکی از همخوانهاست. اون توی فیلیپین درس خونده و همونطور که میدونین برادر کوچیک
*************************
Mir 미르


نام اصلی: Bang Chul-yong 방철용
متولد: March 10, 1991
قد: 178 cm


اون رپر اصلی و یکی از وکالیستهایگروهه وجوونترین عضو گروه هم محصوب میشه!! اون دانشجوئه و برادر کوچیکترش یه بازیگره.
همینطور خواهر بزرگترش همیه بازیگره